Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

Дострокове розірвання договору оренди землі

Дата: 12.11.2020 10:11
Кількість переглядів: 275

Дострокове розірвання договору оренди землі за рішенням судуФото без опису

Відповідно до частини першої статті 651 Цивільного кодексу України розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо сторони не дійшли згоди щодо розірвання договору оренди, то такий договір може бути розірвано у судовому порядку.

Відповідно до частини другої статті 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом або договором. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у наступних випадках (ст. 32 Закону України «Про оренду землі»).

Невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24і 25 Закону України "Про оренду землі", а саме:

• використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

• дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;

• дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

• своєчасного внесення орендної плати;

• передання в користування земельної ділянки у стані, що відповідає умовам договору оренди;

• при передачі земельної ділянки в оренду забезпечення відповідно до закону реалізації прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

• невчинення дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

• відшкодування орендарю капітальних витрат, пов’язаних з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

• попередження орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди;

• початок використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди;

• виконання встановлених щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

• дотримання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

• обов'язку у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надання копії договору відповідному податковому органу.

Підставою для дострокового розірвання договору оренди землі є також випадкове знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки.

Крім того, договір оренди може бути достроково розірвано у випадку невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору. Частою причиною невиконання договору є систематична несплата орендної плати орендодавцю. Систематична (два та більше випадків) несплата орендної плати, передбаченої договором є істотним порушенням умов договору, оскільки позбавляє орендодавця можливості отримати гарантовані договором кошти за те, що його земельну ділянку використовує інша особа, тобто це є підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки.Сам факт систематичного порушення договору оренди земельної ділянки щодо сплати орендної плати є підставою для розірвання такого договору, незважаючи на те, чи була виплачена в подальшому заборгованість.

Такий спосіб розірвання договору оренди реалізується шляхом подання відповідного позову до суду із аргументацією підстав для розірвання договору оренди землі, а також поданням відповідних доказів, що підтверджують наявність підстав для дострокового розірвання договору оренди землі.

Відділ “Семенівське бюро правової допомоги” Кременчуцького місцевого центру з надання безплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою:смт. Семенівка, вул. Незалежності, 34; тел.: (05341) 91-2-43.

Прийом громадян щоденно з 09.00-18.00 без перерви. Субота, неділя — вихідний.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора