Семенівська селищна рада об'єднана територіальна громада

Полтавська область, Кременчуцький район

Регламент Семенівської селищної ради та зміни до нього

 

СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша сесія селищної ради першого скликання

(друга частина)

РІШЕННЯ

від  19 листопада 2015 року

Про затвердження регламенту

селищної ради та Положення

про постійні комісії селищної ради

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити регламент Семенівської селищної ради першого скликання ( Додаток 1).
 2. Затвердити Положення про постійні комісії селищної ради. ( Додаток 2).

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                       Л.П.МИЛАШЕВИЧ

 

 

 

 

                                                                                                                               Додаток № 1 до рішення  першої сесії

                                                                                                                               селищної ради першого скликання

                                                                                                                               (друга частина) від 19.11.2015 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

СЕМЕНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

           Регламент Семенівської селищної ради визначає порядок діяльності Семенівської селищної ради, її депутатів, органів та посадових осіб.

Статті регламенту відповідають Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

                                                                                        Розділ 1. Загальні положення

 1. Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси відповідних територіальних громад та здійснює від їх імені  та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією  України, вищезазначеним та іншими законами. Рада складається з депутатів, які обираються населенням відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від  загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
 3. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входять менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності  більше  половини депутатів  від загального складу ради.
 4. Повноваження Семенівської селищної ради починаються з моменту  офіційного оголошення  територіальною виборчою  комісією на першій сесії ради  рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів  і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
 5. Семенівська селищна рада спрямовує свою діяльність на основні напрямки:

5.1.Соціально-екомічного та культурного розвитку громад, бюджет  селищної ради, використання  переданих з держбюджету дотацій, субвенцій.

5.2.Управління об’єктами спільної власності територіальних громад ( продаж, оренда, застава об’єктів комунальної власності), а також придбання таких об’єктів.

5.3.Вирішення  питання адміністративно-територіального устрою, регулювання земельних відносин, будування і благоустрою.

5.4.Використання природних ресурсів, лісів, джерел, водопостачання.

5.5.Екологічна безпека, охорона навколишнього середовища і природних ресурсів, боротьба зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями.

 1. Селищна рада будує свої взаємовідносини з районною радою, районною державною адміністрацією на засадах взаєморозуміння та співпраці по вирішенню нагальних проблем економічного і соціального розвитку територіальних громад, згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».
 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування  є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення   про  виконання  програм  соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого  бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами  про свою діяльність.
 3. Селищна рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень.
 4. Шкода, заподіяна юридичним та фізичним особам  в результаті неправомірних рішень, дій та бездіяльності, відшкодовується  радою  за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності  посадових осіб ради – за рахунок  їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

Розділ 2. Депутат селищної ради.

 1. Відповідно до частини першої статті 49  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 48 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» повноваження депутата ради починаються з моменту  офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки  виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.
 2. Після визнання повноважень кожному депутату видається  депутатське  посвідчення за підписом голови селищної ради.
 3. Кожний депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради.
 4. Депутати ради здійснюють аналіз стану справ, вивчають громадську думку з основних питань , які вносяться на розгляд ради, і свої пропозиції та повідомлення направляють голові селищної ради або  у відповідну постійну комісію.
 5. Депутат селищної ради користується вирішальним голосом з усіх питань, які розглядаються  селищною радою, має  право  обирати і бути обраним в органи селищної ради.
 6. При голосуванні з одного питання  кожний депутат селищної ради має один голос  і  подає  його  за пропозиціє, проти неї або утримується. Депутат зобов’язаний особисто здійснювати голосування. Депутат не може подавати свій голос після закінчення голосування.
 7. Депутат селищної ради має право вносити пропозиції до порядку  денного сесії селищної ради, порядку розгляду та по суті  обговорюваних питань, по складу органів, створюваних селищною радою та кандидатурах посадових осіб, які обираються, призначаються  або затверджуються селищною радою, звертатися  з запитами , брати участь у дебатах, задавати запитання, вносити проекти рішень або поправки до них,  виступати з  обґрунтуванням  своїх пропозицій та по мотивах голосування ( до початку голосування), давати довідки в порядку, встановленому цим регламентом.
 8. Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, яке розглядається селищною радою, передається до секретаря. Секретар реєструє їх подання та передає головуючому на засіданні.
 9. Кожний депутат селищної ради в ході засідання сприяє співробітництву, досягненню згоди.
 10. Під час виступу на сесії депутат селищної ради не повинен використовувати у своїй  промові грубі  та некоректні  висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій. Головуючий в такому разі  має  право зробити зауваження про недопустимість таких висловлювань та закликів.
 11. За згодою сесії  виступаючий позбавляється слова. При цьому  головуючий має право в подальшому  не  надавати  цій особі  слово, якщо сесія  не прийме іншого  рішення.
 12.  Селищна рада має право заслуховувати  звіти  депутатів  про виконання ними рішень і доручень  ради, а також депутатських повноважень.
 13. Депутат має право звернутися  із запитом  до  керівників ради  та її органів,  селищного  голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній  території, щодо вирішення  питань і надання  офіційного роз’яснення з питань, що мають суспільне значення і належать  до відання ради.
 14.  Запит може бути внесено попередньо або на пленарному засіданні  ради до затвердження порядку  денного  депутатом  або  групою депутатів  у письмовій  або усній  формі, він підлягає  включенню до порядку денного пленарного  засідання ради, по ньому  може  проводитись обговорення  і приймається  рішення. Голова ради  доводить  текст  запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто. Орган або посадова  особа, до яких звернуто запит,  зобов’язані у встановлений  радою строк  дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь  на запит розглядається  на пленарному  засіданні ради.

23.1.При  необхідності  одержати інформацію або роз’яснення  з тієї чи іншої проблеми під час пленарного  депутат  може звертатися  із запитанням до головуючого  на  засіданні, посадової особи  або виступаючого  на пленарному засіданні.

23.2. У разі неможливості надати відповідь на депутатське  запитання  негайно, про що  зазначає особа, до якої депутат  звернувся  із запитанням, депутат викладає письмово  своє запитання  та передає секретарю на сесії. Секретар оформляє та узагальнює  письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання  та направляє їх відповідним особам, які у місячний термін повинні направити авторам  запитання письмові відповіді. Депутатське запитання до порядку денного не включається, не обговорюється, рішення по ньому не приймається.

Розділ 3. Сесія селищної ради.

24.Селищна рада правомочна розглядати і вирішувати  питання,  віднесені до її відання  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

25.Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з  пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

26.Першу сесію ради скликає і веде голова селищної територіальної виборчої комісії до обрання голови ради.

27.Наступні сесії скликаються головою ради в міру  необхідності, але не менше одного  разу на квартал. Виконавчим  комітетом готується проект  розпорядження  про скликання  сесії селищної ради. Розпорядження про  скликання  сесії  ради доводиться  до відома  депутатів і населення не пізніш як за 10  днів до  сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до  сесії із зазначенням  часу скликання,   місця  проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

28.У разі невмотивованої відмови голови  ради або неможливості  ним скликати  сесію ради, сесія скликається секретарем селищної ради:

28.1.За дорученням голови селищної ради.

28.2.Якщо  голова селищної ради без поважних причин не скликав сесію у  двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів  від загального складу  ради.

28.3.Якщо сесія скликається менш одного разу на квартал.

29.У разі, якщо голова та секретар  ради у двотижневий строк не скликають сесію за пропозицією не менш як однієї третини депутатів  від  загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами  селищної ради, які становлять не менш  як одну третину складу ради, або постійною комісією  ради.

30.Сесію селищної ради відкриває і веде голова ради  або секретар.

31.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

32.Реєстрацію депутатів та запрошених на сесію здійснюють працівники виконавчого комітету ради.

33.Тривалість і регламент роботи сесії встановлюється селищною радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

34.Секретар організовує ведення протоколу засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші  матеріали, організовує роботу зі зверненнями громадян, які надійшли на адресу сесії та інформує головуючого.

35.Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше як за  п’ять днів до відкриття сесії, а у виняткових випадках – перед початком пленарного засідання ради.

36.Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. На сесію при необхідності запрошуються  представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, акредитованих при раді засобів масової інформації, а також інші особи. За розпорядженням голови ради запрошення на сесію здійснює виконавчий комітет ради. В окремих випадках питання присутності  на сесії вирішується сесією шляхом голосування. Запрошені на сесію не повинні здійснювати тиск на депутатів оплесками, вигуками та іншими діями.

37.За вимогою не менш однієї третини від загальної кількості обраних депутатів ради на сесії проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів ради за алфавітним списком головою ради або секретарем.

38.Головуючий на засіданні селищної ради забезпечує виконання положень цього регламенту стосовно порядку проведення сесій.

39.Головуючий на засіданні селищної ради:

-Керує засіданнями селищної ради, слідкує за дотриманням правомочності  сесії та прийнятого депутатами порядку її роботи:

-Надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії.

-За згодою сесії надає слово для виступу у дебатах з обговорюваного селищною радою питання особам, запрошеним на сесію.

-Має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу.

-Оголошує письмові запити, особисті заяви а довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії.

-Проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень селищної ради та оголошує його результати.

-На початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які  пропонуються на голосування уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

-Якщо промовець виступає не з обговореного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

-При грубому порушенні порядку засідання має право випровадити порушника, який не є депутатом селищної ради, із залу.

-Дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії селищної ради, постійним комісіям та депутатам, а також секретарю сесії селищної ради.

40.Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням селищної ради. Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, які  записалися для виступу і виступили. За бажанням депутатів, які записались, але не виступили у зв’язку з припиненням  обговорення, тексти їх виступів можуть додаватись до протоколу сесії.

41.Питання на розгляд сесії селищної ради  вносяться  головою ради, постійними комісіями, депутатами.

42.Питання для розгляду на сесії  селищної ради,  пропозиції про зміну питань або їх формулювання, пропозиції про додаткові питання, які  вносяться на розгляд ради, подаються голові ради з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 15 днів до початку роботи сесії. Голова ради розглядає подані пропозиції, з урахуванням думки відповідної постійної комісії приймає рішення про прийняття пропозиції або її відхилення, інформує депутатів селищної ради на засіданні ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесії селищної ради, та прийняті ним рішення.

43.Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні селищної ради. Процедурним вважається питання регулювання роботи на пленарному засіданні, з якого рада не приймає окремого рішення як документа.

44.Для попереднього вивчення питань, розробки проектів рішень ради розпорядженням голови або рішенням ради можуть утворюватись підготовчі комісії і робочі групи. Документи з питань, що вносяться на розгляд ради подаються до виконавчого комітету ради не пізніше як за 15 днів до сесії, а у виняткових (термінових) випадках не пізніше як за день.

45.При підготовці питань, які вносяться на сесію селищної ради, враховуються думки та пропозиції виборців.

46.Проекти рішень селищної ради розглядаються постійними комісіями ради.

47.За рішенням селищної ради текст проекту рішення на засіданні може не оголошуватися , якщо текст проекту розданий депутатам.

48.Рішення селищної ради приймаються більшістю від загального складу ради і підписуються головою селищної ради, а в разі його відсутності – секретарем селищної ради.

49.Рішення селищної ради  надсилаються відповідним підприємствам, організаціям, установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття. Рішення селищної ради набирають  чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку  введення цих рішень в дію.

50.Пропозиції та зауваження, висловлені  в дебатах  депутатами  на сесії селищної ради, передані в письмовій  формі головуючому  на сесії через секретаря, розглядаються радою або за її дорученням комісіями  ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов’язані  у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

51.Листи громадян, які надійшли на адресу сесії селищної ради, розглядаються селищною радою в порядку, передбаченому законодавством.

52.Після проведення засідання сесії протягом 30-ти днів складається протокол сесії, який підписує головуючий.

53.У протоколі сесії селищної ради зазначаються такі дані:

-Найменування ради, порядковий номер сесії ( в межах скликання), дата та місце проведення сесії.

-Число депутатів, обраних до селищної ради, число присутніх та відсутніх депутатів.

-Порядок денний сесії, прізвище та номер виборчого округу доповідача і співдоповідача по кожному  питанню.

-Прізвища, номери виборчих округів депутатів, виступаючих в дебатах (  для осіб, які  не є депутатами селищної ради, посади),  а також  депутатів, які внесли запити, тексти їх  виступів.

- Перелік усіх прийнятих рішень із  зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти та тих, хто утримались.

54.До протоколу сесії додаються рішення, прийняті селищною радою, тексти доповідей  і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

Розділ 4. Голова, секретар селищної ради.

 1. Повноваження голови селищної ради  починається з моменту оголошення відповідною селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання і  закінчуються в момент  вступу  на цю посаду іншої обраної відповідно до  закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного  голови  відповідною радою з  числа її депутатів на  строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження  голови ради  та порядок його  діяльності здійснюються відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування і статус депутатів місцевих рад, цього регламенту.
 2.  Голова ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім  випадків  дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Звітує перед радою  про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін з подальшим обговоренням за бажанням депутатів.
 4. Голова за посадою очолює виконавчий комітет  селищної ради.
 5. Голова ради у межах своїх повноважень  видає розпорядження.
 6. Селищна рада обирає на строк її повноважень  з числа депутатів секретаря  селищної ради, кандидатуру якого представляє голова ради.
 7. Секретар веде організаційну та іншу роботу за дорученням голови селищної ради.
 8. Кандидатура, представлена на посаду секретаря селищної ради, попередньо обговорюється на пленарному засіданні, право на обговорення кандидатури мають лише депутати селищної ради. Кандидату може надаватись час для доповіді і відповідей на запитання.  

Розділ 5. Постійні комісії селищної ради.

 1. Постійні комісії ради є органами, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 3. Пропозиції щодо утворення постійних комісій ради, обрання їх голів вносить голова селищної ради.
 4. Селищна рада утворює комісії:

66.1.Мандатна комісія з питань депутатської діяльності  і етики.

66.2.Комісія з питань планування бюджету і фінансів, приватизації, житлово-комунального господарства і будівництва, торгівельно-побутового обслуговування.

66.3.Комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, духовного відродження, молоді і спорту.

66.4.Комісія з питань законності, правопорядку та боротьби з злочинністю.

66.5.Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, соціального розвитку села.

 1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина загального складу комісії. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 2. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується  радою.

Розділ 6. Тимчасові комісії селищної ради.

 1. Тимчасові комісії ради утворюються розпорядженням голови селищної ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які торкаються спільних інтересів територіальної громади селища.
 2. Засідання тимчасових комісій  ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять  до складу тимчасової комісії та залучені до участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 3. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття головою ради остаточного рішення щодо  результатів роботи цієї комісії.
 4. Робота тимчасових комісій селищної ради забезпечується, як і робота постійних комісій, виконавчим комітетом ради.

Розділ 7. Планування роботи і контрольна діяльність селищної ради.

 1. Селищна рада проводить свою роботу відповідно до плану, який складається на рік та затверджується на її пленарному засіданні.
 2. Пропозиції виборців, депутатів, інших осіб до плану роботи за 30 днів до сесії подаються до виконавчого комітету ради, який складає проект плану, який за дорученням секретаря селищної ради обговорюється в постійних комісіях, після того план роботи вноситься на розгляд сесії селищної ради.
 3. Постійні комісії планують  свою роботу на півріччя, виходячи з плану роботи ради, соціально-економічного розвитку селища, цільових комплексних програм, рішень ради та власних рішень. План роботи затверджується на засіданні постійної комісії та погоджується головою, або секретарем селищної ради.
 4. Звіт про виконання плану роботи ради заслуховується на її пленарному засіданні, постійних комісій на їх засіданнях.
 5. Селищна рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території, яка входить до  селищної ради, за додержанням і запровадженням в життя Конституції та Законів України, інших актів вищестоящих органів державної влади, власних рішень, забезпечує дотримання законності.

Розділ 8. Виконавчий комітет селищної ради.

         78.Виконавчий комітет селищної ради об’єднаної громади забезпечує здійснення повноважень ради і діє на підставі регламенту роботи виконавчого комітету та положення про нього, яке затверджується головою селищної ради. Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради та її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з  об’єднаною територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

          79.Структура і чисельність, витрати на утримання виконавчого комітету ради встановлюються радою за поданням голови.

80.  Виконавчий комітет за посадою  очолює голова селищної ради.

81. До складу виконавчого комітету входить староста.

 

 

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта  сесія селищної ради

першого скликання

РІШЕННЯ

 

 

 від 19 лютого 2016 року

 

Про внесення змін до п.36 Регламенту

Семенівської селищної ради першого

скликання

 

 

Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом селищної ради першого скликання, селищна рада ВИРІШИЛА:

 1.  Внести зміни до п. 36 Регламенту роботи Семенівської селищної ради першого скликання, доповнивши його текстом слідуючого змісту:

 

     На засіданні сесії селищної ради можуть бути присутні представники громадськості та інші особи.  Акредитація запрошених здійснюється  за попереднім поданням заяви на ім’я селищного голови за п’ять днів до пленарного засідання.

Реєстрація запрошених здійснюється до початку роботи пленарного засідання.

Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.

        Особи, запрошені на сесію селищної ради, займають  у залі місця, що відведені для запрошених. Вони не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов’язані не порушувати порядок роботи депутатів, стримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Вони мають право виступати, якщо буде дано дозвіл більшістю від присутніх на сесії депутатів, під час розгляду питань «Різне». Для виступу надається час до 3-х хвилин.

У випадку порушення порядку ( викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка тощо) на підставі розпорядження головуючого, запрошені на засіданні особи  можуть бути виведені із залу засідань селищної ради.

 

Представники засобів масової інформації можуть бути присутні на пленарних засіданнях ради після проходження акредитації. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про інформацію» акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації.

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім’я та по-батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти ( за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти ( за наявності), номер засобу зв’язку, прізвище, ім’я та по-батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

 

Журналіст, працівник засобу масової інформації зобов’язаний  дотримуватися встановлених суб’єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб.

          Семенівська селищна рада, що акредитувала журналіста, працівника засобу масової інформації, приймають рішення про припинення акредитації у разі:

 • Подання ним відповідної заяви;
 • Неодноразового  грубого порушення ним обов’язків, визначених цією статтею;
 • Звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація.

У рішенні про припинення акредитації зазначаються посадова особа чи службова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстава для  прийняття рішення  та порядок його оскарження. Письмове повідомлення про припинення акредитації видається або надсилається засобу масової інформації або журналістові, працівникові засобу масової інформації протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

 Відеозапис та аудіозапис засідання сесії селищної ради дозволяється лише акредитованим представникам засобів масової інформації.

 1. Дане рішення вступає в дію з дня прийняття.
 2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на постійну  мандатну комісію селищної ради з питань депутатської діяльності та етики.

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                Л.П.МИЛАШЕВИЧ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь