Семенівська селищна рада об'єднана територіальна громада

Полтавська область, Кременчуцький район

РІШЕННЯ Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Семенівської селищної ради на 2017 рік.

https://rada.info/upload/users_files/22538295/38b5e6bc6186b5f25a29524ead75079f.png

СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Сьома сесія селищної ради

першого скликання

 

РІШЕННЯ

Від  08 липня  2016 року

 

Про затвердження Порядку встановлення

розмірів орендної плати за земельні ділянки

 в межах населених пунктів Семенівської селищної ради на 2017 рік.

 

    Для забезпечення ефективного використання земельного фонду населених пунктів  Селищної ради та врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі, з метою забезпечення соціально-економічного розвитку селищної громади, формування збалансованого бюджету селищної ради,  оперативного вирішення питань  у сфері землекористування, відповідно до  п.288.5 ст 288 Податкового кодексу України. ст. 142, 143,144 Конституції України, ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про оренду землі», Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  керуючись  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити Порядок встановлення розмірів  орендної плати за земельні ділянки  в межах населених пунктів Семенівської селищної ради  на 2017 рік (додаток №1).

  2. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки, які надані у користування на умовах оренди фізичним та юридичним особам  в межах населених пунктів  Семенівської селищної ради на 2017 рік (додаток №2).

   3.Відсоткові процентні ставки орендної плати за земельні ділянки, які не включені в Додаток ( №2) до цього рішення визначаються при передачі земельних ділянок в оренду за рішенням сесії Семенівської селищної ради Полтавської області.

   4.При наданні земельної ділянки в оренду на конкурентних засадах ставки орендної плати не можуть бути меншими ніж визначені у цьому рішенні та можуть перевищувати 12% від нормативної грошової оцінки землі.

   5.Землевпоряднику Семенівської селищної  ради, в разі розбіжностей ставок орендної плати із діючими договорами оренди землі,  протягом трьох місяців з дня набрання чинності вказаного рішення,  повідомити орендарів земельних ділянок про необхідність внесення змін до договорів оренди землі в частині зміни ставки орендної плати. Семенівській селищній раді в особі селищного голови Милашевич Людмили Павлівни заключити додаткові угоди до договорів оренди землі в частині приведення ставок орендної плати у відповідність  з додатком №2.

    6. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2017  року.

   7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  агропромислового комплексу,  земельних ресурсів, екології, соціального розвитку селища (В.Синенко).

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                                                                   Л. МИЛАШЕВИЧ

 

 

                                                                                             Додаток №1

                                                                                  до рішення Семенівської селищної ради

                                                                                                                                                                                            від 08.07.2016 року

 

ПОРЯДОК

встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

на території населених пунктів Семенівської селищної ради  на 2017 рік

 

1.1. Порядок встановлення розмірів річної орендної плати за землю  на території населених пунктів Семенівської селищної ради  (надалі – «Порядок»)  розроблений з метою впровадження узгоджених підходів щодо регулювання орендних відносин в галузі користування земельними ділянками та створення єдиних організаційно-правових засад визначення та справляння орендної плати.

1.2. Порядок регламентує принципи встановлення розмірів орендної плати за землю і поширюється на всі земельні ділянки, якими Семенівській селищній раді надано право розпоряджатися відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Річний розмір орендної плати, визначений даним Порядком, встановлюється у відсотках (%) до нормативної грошової оцінки земельної ділянки

1.4. Підставою для укладання договору оренди земельної ділянки є рішення сесії Семенівської селищної ради про передачу ділянки (її частини) в оренду (або протокол аукціону в разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання на момент прийняття рішення.

1.5. Умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюється за угодою сторін у договорі оренди між Семенівською селищною радою та орендарем.

1.6. У випадку зміни виду діяльності або невідповідності ставок орендної плати прописаних в додатку №2 із діючими договорами оренди землі в межах встановленої категорії земель за цільовим призначенням, відповідний перерахунок орендної плати за землю здійснюється без внесення змін до рішення селищної ради про надання земельної ділянки в оренду. Для перерахунку розміру орендної плати у зв’язку із зміною функціонального використання землі орендар звертається до Семенівської селищної ради  із заявою. До заяви додається. витяг з нормативної грошової оцінки земельної ділянки виданий відділом Держгеокадастру у Семенівському районі Полтавської області.

.

1.7. За несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня у встановленому законом розмірі та порядку.

1.8. У разі систематичного (протягом трьох і більше місяців поспіль) невнесення орендної плати орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору в судовому порядку.

1.9. В разі внесення змін до цього Порядку розмір орендної плати підлягає обов’язковому перегляду, про що зазначається в умовах договору оренди землі.

1.10. В разі надання земельної ділянки для будівництва нових (або реконструкції існуючих) об’єктів нерухомого майна, розмір орендної плати встановлюється на нормативний період будівництва (реконструкції), але не більше ніж на 3 (три) роки. По закінченню будівництва розмір орендної плати встановлюється на загальних підставах, визначених в цьому Порядку. Будівництво вважається закінченим з моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

1.11. В разі використання земельної ділянки з порушенням земельного законодавства або умов договору оренди землі, орендна плата встановлюється в розмірі, визначеному п.21 додатку № 2  цього рішення.  Орендар сплачує орендну плату у вказаному розмірі за весь період з моменту вчинення порушення і до моменту його усунення, про що зазначається в умовах договору оренди землі.

1.12. У разі здавання в оренду об’єктів нерухомості, розташованих на орендованій земельній ділянці, орендна плата за землю нараховується відповідно до її фактичного функціонального використання (в залежності від виду діяльності, який буде здійснювати орендар приміщень).

1.13. В разі надання земельної ділянки в оренду за одним договором двом і більше орендарям, орендарі несуть солідарну відповідальність за своєчасне і повне внесення орендної плати за землю.

1.14 Контроль за сплатою орендної плати за землю здійснюють Семенівське відділення Лубенського ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області.

 Землевпорядник селищної ради                                                                                                      Г.ШКВИР

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Додаток 2

   до рішення Семенівської селищної ради

                                                              від 08.07.2016 року

                                                                      

Ставки орендної плати

за земельні ділянки, які надані у користування на умовах оренди фізичним та юридичним особам 

в межах населених пунктів  Семенівської селищної ради на 2017 рік

№ п/п

Функціональне використання земельної ділянки

Розмір орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки землі

1

Розміщення та обслуговування магазинів та інших об’єктів, пов’язаних з торгівлею(крім вказаних нижче)

6

2

Розміщення та обслуговування автозаправних станцій

10

3

Розміщення  аптек

6

4

Розміщення кафе, розважальних закладів

5

5

Автосервіс (СТО, мийка, шино монтаж),

 

3

6

Розміщення та обслуговування банківських установ, нотаріальних контор, юридичних консультацій, страхових агенцій.

6

7

Розміщення та обслуговування об’єктів (споруд), майданчиків для заготівлі металобрухту, здавання в оренду власного  нерухомого майна

3

8

Землі транспорту

3

9

Землі зв’язку

4

10

Землі надані під нежитлове будівництво на період будівництва

3

11

Земельні ділянки зайняті об’єктами переробки с/г продукції

3

12

Землі зайняті складськими приміщеннями

3

13

Землі під адміністративно-побутовими будівлями

3

14

Землі промисловості

3

15

Земельні ділянки для розміщення ринків

3

16

Земельні ділянки надані для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

3

17

Розміщення та обслуговування об’єктів пов’язаних з виробничою діяльністю

3

18

Земельні ділянки передані для експлуатації та обслуговування зареєстрованих громадських, благодійних та релігійних організацій

3

19

Земельні ділянки під об’єктами електричного та

газового  постачання (ГРП, ГРС, трансформаторні підстанції, тощо)

3

20

Земельні  ділянки  об’єкти,  яких з різних причин є не діючими  або не введені в експлуатацію. (до введення в дію об’єкту або до введенні об’єкту в експлуатацію )

3

21

Земельні ділянки, які використовуються з порушенням земельного законодавства, або умов договору оренди землі

12

22

Землі сільськогосподарського призначення в межах

селищної ради

22.1

Господарські будівлі і двори

3

22.2

Для сінокосіння та випасання худоби з угіддями

пасовище

3

22.3

Для сінокосіння та випасання  худоби з угіддями сіножаті

3

22.4

Для ведення городництва до 1,0 га

3

 

 

22.5

Для ведення городництва більше 1,0 га

 

22.5.1

Рілля з агрогрупою 53д

3

22.5.2

Рілля з агрогрупою 123д

4

22.5.3

Рілля з агрогрупою 125д

5

22.6

Для ведення товарного сг виробництва

 

22.6.1

Рілля з агрогрупою 53д

3

22.6.2

Рілля з агрогрупою 123д

4

22.6.3

Рілля з агрогрупою 125д

5

Голова постійної комісії

з питань агропромислового комплексу,

земельних ресурсів, екології,

соціального розвитку селища.                                                                                                                           В.Синенко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь