Семенівська селищна рада об'єднана територіальна громада

Полтавська область, Кременчуцький район

ЗВІТ  селищного голови Милашевич Людмили Павлівни про роботу Семенівської селищної ради і її виконавчого комітету за 2017 рік та І півріччя 2018 року

Відповідно до частини 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозвольте представити Вам на розгляд та затвердження звіт про проведену роботу Семенівської селищної ради об’єднаної територіальної громади за 2017 рік та за  І півріччя 2018 року.

Цей період роботи Семенівської селищної ради був насиченим: були і перемоги і невдачі, але найголовнішою цінністю є люди нашої громади їх   підтримка і непохитна віра в те, що всі труднощі буде подолано і наша громада буде зразком добробуту та економічного зростання.

         Селищна рада є колегіальним органом, який представляє спільні інтереси об’єднаної територіальної громади, тому, фактично, це своєрідне підведення підсумків колективної роботи кожного депутата, постійних комісій, сесійної діяльності, виконавчого апарату селищної ради.

         Семенівська об’єднана територіальна громада утворилась в 2015 році шляхом об’єднання Семенівської селищної ради та Вереміївської сільської ради. З 02 січня 2018 року до Семенівської селищної ради приєднались Веселоподільська, Липнягівська, Степанівська, Товстівська сільські ради. Семенівська селищна рада об’єднана територіальна громада складається з 17 населених пунктів: смт. Семенівка, с. Тарасівка, с. Вереміївка, с. Карпиха, с. Веселий Поділ, с. Паніванівка, с. Великі Липняги, с. Малі Липняги, с. Степанівка, с. Бурімка, с. Товсте, с. Новоселиця, с. Греблі, с. Бадьорівка, с. Слюзівка, с. Нова Олександрівка, с. Червоний Лиман. Загальна площа території ОТГ – 27199,8 га на якій проживає  11546 чол. 

                Внаслідок об’єднання утворено 5 старостинських округів: Вереміївський, Липнягівський, Веселоподільский, Степанівський та Товстівський. Предствництво інтересів яких здійснюють старости.

         Діяльність працівників селищної ради і депутатів є відкритою та прозорою. Селищна рада працює у складі 39 депутатів, що в повній мірі забезпечує ефективну роботу представницького органу.

         З метою забезпечення виконання повноважень селищної ради утворено виконавчий апарат селищної ради у складі якого знаходяться такі відділи:

                Відділ організаційно – кадрової роботи;

                Юридичний відділ;

Відділ земельних відносин;

Відділ бухгалтерського обліку та звітності;

Відділ економічного розвитку та інвестицій;

Відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді.

 

Робота Семенівської селищної ради та

Виконавчого комітету Семенівської селищної ради

 

За звітний період  було підготовлено та проведено 22 засідання сесій селищної ради. Прийнято  543  рішення. Для підготовки питань на розгляд сесії постійно залучаються виконавчий комітет селищної ради, депутати селищної ради, керівники підвідомчих закладів, а при потребі – керівники або спеціалісти тих чи інших організацій, установ, підприємств, розташованих на території селища.

Засідання виконавчого комітету селищної ради плануються поквартально і проводяться щомісяця. Крім  питань, передбачених планом роботи виконавчого комітету селищної ради, розглядаються питання поточного моменту,  заяви громадян.   Питання  на розгляд виконкому готують  як працівники апарату виконкому, так і представники депутатського корпусу.

Було підготовлено та проведено 15 засідань виконавчого комітету селищної ради, прийнято 100 рішень з питань: присвоєння адрес нерухомості, зняття погосподарських номерів, надання дозволу на вчинення правочинів з майном, надання права користування яким належить малолітнім та/або неповнолітнім дітям, надання матеріальної допомоги,  проведення благоустрою територій,  роботи закладів, установ  та організацій селищної ради, вирішено ряд процедурних та організаційних питань, і т.д. З метою забезпечення доступу жителів громади до можливості реалізації їхніх прав та отримання адміністративних послуг за місцем проживання  рішеннями виконавчого комітету було уповноважено виконуючих обов’язки старости вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану на території відповідних старостинських округів, що позбавило необхідності жителів громади відвідувати адміністративний центр – смт. Семенівку.

Вважаю недостатньою роботу деяких депутатів в складі постійних комісій, що знаходить свій прояв в безпідставній відсутності депутатів на засіданнях профільних комісій, а також пасивність депутатів у сфері подання власних проектів рішень на розгляд селищної ради.

Так, відповідно до «Положення про постійні комісії Семенівської селищної ради», затвердженого рішенням 29 (позачергової) сесії Семенівської селищної ради першого скликання від 02.01.2018 року, постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради…

                Згідно ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат селищної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища чи їх громад і як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Статтею 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад покладено ряд обов’язків у виборчому окрузі, зокрема: не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про
роботу місцевої ради та її органів; брати  участь  в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого  округу; вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; здійснювати регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо
забезпечення їх оперативного вирішення та ін.

 

 

Робота із зверненнями громадян

 

Селищна рада постійно працює із зверненнями громадян. Так, за період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2018 року  до селищної ради всього звернулось 265   громадян, з них: з письмовими зверненнями  28, з  усними – 236 осіб. По всіх зверненнях надано відповіді, або прийнято відповідні рішення. Основними питаннями  у зверненнях громадян залишаються питання: оформлення субсидій, права власності на земельні ділянки, видача свідоцтв про право власності на нерухомість, стан доріг та вуличного освітлення, пільгове харчування у дошкільному дитячому закладі та звернення учасників АТО про взяття їх на квартирний облік.

Значною є і кількість виданих довідок. Так, усього за звітний період,  видано 7640 довідок.

 

Здійснення діяльності адміністративною комісією

при Виконавчому комітеті Семенівської селищної ради

 

При Виконавчому комітеті Семенівської селищної ради створена  адміністративна комісія, яка розглядає  протоколи про адміністративні правопорушення. Так, за період з 01.01.2017 року по 30.06.2018 року, було проведено 1 засідання адміністративної комісії та прийнято 1 рішення по питанню порушення норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адмінправопорушнику накладено стягнення у вигляді попередження.

З метою збільшення повноти контролю за вчиненими правопорушеннями та дотримання принципу невідворотності покарання за вчинене правопорушення виконавчим комітетом селищної ради уповноважено інспектора з благоустрою КП «Благоустрій» та спеціаліста І категорії  відділу земельних відносин на виявлення правопорушень та складання протоколів про адміністративні правопорушення, що дасть змогу притягати всіх винних осіб до відповідальності за вчинені порушення та сприятиме чіткому та неухильному дотриманню законів громадянами.

 

Правове забезпечення діяльності Семенівської селищної ради

 

Юридичним відділом Виконавчого комітету Семенівської селищної ради забезпечується постійне інформування населення громади щодо змін в чинному законодавстві України з питань роботи селищної ради.

Проводиться робота в сфері надання відповідей та роз’яснень на звернення громадян, запити та звернення державних органів влади та підприємств, установ та організацій іншої форми власності.

Всі  звернення  та  заяви  громадян,  підприємств,  установ,  організацій  та юридичних осіб -  підприємців   розглядались та по них   вживалися  дієві  заходи в межах компетенції та виходячи  із  можливостей  селищної  ради. На всі звернення надано відповіді, або прийняті відповідні рішення.

Постійно надається правова допомога депутатам та мешканцям об’єднаної територіальної громади з питань застосування законодавства України у сфері місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування та інших питань. Юридичним відділом Виконавчого комітету Семенівської селищної ради здійснюється постійний моніторинг проектів нормативно правових актів, що дає можливість чіткого та неухильного дотримання вимог чинного законодавства.

Ведеться постійна робота спрямована на впорядкування майнових відносин, реєстрацію прав власності громади на комунальне майно, надходження коштів до бюджету за рахунок оренди комунального майна, стягнення заборгованості перед бюджетом, і т. д., що дає можливість ефективного використання майна громади,  наповнення бюджету громади та зменшення заборгованості перед бюджетом із сплати обов’язкових платежів. 

 Всі регуляторні акти та інші прийняті  рішення  доводились  до відома населення,  підприємств, установ, організацій,  підприємців шляхом розміщення на веб-сайті селищної ради та сторінках друкованих видань. На  вимогу  громадян   надані  копії відповідних  рішень,  а  також  копії  рішень  доведені  до  виконавців  для  здійснення контролю. В результаті проведеного аналізу діючих регуляторних актів селищної ради та прийняття регуляторних актів на 2019 рік забезпечено збільшення доходів селищного бюджету. Вказане стало можливим  за рахунок оптимізації ставок земельного податку, податку з власників нерухомості та єдиного податку із суб’єктів підприємницької діяльності.


Робота з проектами

 

При утворені нової громади було розроблено та затверджено сесією селищної ради ряд проектів, які пройшли процедуру погодження Міністерством регіонального розвитку України відповідно до Постанови КМУ № 200 від 16.03.2016 року.

 

Перелік реалізованих проектів

 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  у 2017 році були виділені кошти  в сумі  974 тис. грн. на завершення реалізації  проекту:

«Реконструкція нежитлової будівлі – будинку для одиноких людей похилого віку по вул. Щорса,12 Семенівського району, Полтавської області». Загальна кошторисна вартість проекту становить 4541,534 тис. грн. Роботи на данному об'єкті були продовжені у 2018 році

Показники проекту:

кількість місць для перебування – 20 місць;

кількість робочих місць – 10 місць.

 У 2016 році було подано на розгляд конкурсної комісії проект, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  у 2017 році:

«Реконструкція приміщення колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр в с.Вереміївка Семенівського району Полтавської області». Загальна кошторисна вартість 2359.14 тис.грн.

У 2017 році на реалізацію даного проекту надійшли кошти  з державного фонду регіонального розвитку в сумі 1314,966 тис. грн., з бюджету селищної ради  - кошти в сумі 134,4 тис. грн..

У 2018 році на реалізацію данного проекту передбачено  кошти з державного бюджету в сумі 105,2 тис. грн., з бюджету Семенівської селищної ради – 605,0 тис. грн., з обласного бюджету (фонду розвитку територій) – 65,0 тис. грн. Зараз  продовжуються роботи по реалізації проекту.

У 2017 році надійшла субвенція з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток  в сумі 75,0 тис. грн., яка була направлена на придбання дитячих майданчиків, співфінансування з селищного бюджету склало 25,0 тис.грн., майданчики встановлені у селах: Малі Липняги, Паніванівка, Веселий Поділ, Степанівка, смт. Семенівка .

 

Виконання  плану соціально-економічного розвитку громади

 

В рамках виконання заходів плану соціально-економічного розвитку громади  було проведено :

 1.  «Реконструкцію  вуличного освітлення в смт. Семенівка»

 за рахунок коштів місцевого бюджету у 2017 році                          

по КТП – 1,  на суму – 110,865 тис. грн;

по КТП – КТП-68 , на суму – 167,330 тис. грн.;

по КТП – 242, на суму –  114,381 тис . грн.;

по ЗТП – 5, на суму – 46,307 тис. грн.;

по  КТП – 43, на суму – 74,530   тис. грн..

у першому півріччі 2018 року

по КТП – 299, на суму – 85,819 тис. грн.;

по КТП – 3, на суму 288,567 тис. грн.

загальна сума освоєних  коштів складає 966,674 тис. грн.

Показники проектів:

кількість світильників – 190 шт.;

протяжність ліній – 12,925 км.

У 2018 році завершені роботи з реконструкції вуличного освітлення селища Семенівка.

Наступним етапом вуличного освітлення є реконструкція вуличного освітлення по населених пунктах старостинських округів.

На 2018 рік передбачено виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення сіл Паніванівка та Веселий Поділ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад по 9 КТП на загальну суму 937,515 тис. грн. та спів фінансування з місцевого бюджету на суму 401,792 тис. грн..

По Програмі розвитку дорожнього господарства Семенівської селищної ради на 2016-2020 рр. було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття в смт.Семенівка:

- вул.  Тимошенка (Волошкова) на суму 401,971 тис.грн;

вул. Крупської на суму  1045,682 тис.грн;

вул. Урожайна – на суму 362,911 тис.грн;

пров. Вокзальний – на суму 352,903 тис.грн;

вул. Ціолковського – на суму 860,719  тис.грн.

Загальна сума коштів  передбачених на ремонт доріг складає 3024,186 тис. грн. в т ч:

1263,036 тис.грн з обласного бюджету,

1761,150 тис.грн – кошти бюджету селищної ради.

На 2018 рік згідно Програми розвитку дорожнього господарства заплановано виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по:

 • вул.  Пушкіна  від вул. Шевченка до буд. № 5 в смт. Семенівка, на суму 255,702 тис.грн в т.ч. за  рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  - 200 тис. грн.
 • провул від вул. Дружби до вул. Незалежності в смт. Семенівка,   на суму  931,759 тис.грн . в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 735 тис. грн..
 • вул. Миру (Леніна) в с. Степанівка – на суму 899,599 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  - 781,028 тис. грн..
 • пров.  від вул. Курченка  до вул. Братів Шестопал в с. Греблі – на суму 1466,080 тис.грн;
 • вул. Михаська в с. Веселий Поділ – на суму 642,206 тис.грн.

Загальна вартість проектів по ремонту доріг  складає 4195,346 тис.грн.

 

У 2018 році передбачено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету бюджету селищної ради на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад виконати роботи по термомодернізації (реконструкції) будівлі Дитячої юнацької спортивної школи по вул. Миру, 11 в смт. Семенівка на суму 233,957 тис. грн., та спів фінансування з місцевого бюджету в сумі 95,981 тис. грн.

Також у 2018 році заплановано реалізувати  проект  «Капітальний ремонт будівлі спортивної школи по вул. Миру, 11, в смт. Семенівка, Семенівського району Полтавської області». З обласного бюджету виділені кошти в сумі 500,0 тис. грн., з бюджету селищної ради 586,0 тис. грн.

У 2017 році:

 1. Проведено капітальний ремонт покрівлі селищної ради на загальну суму 389,562 тис.грн.
 2. Виконані роботи по ремонту вестибюля, сходового майданчика та ганку на суму 304,129 тис. грн.
 3. Завершено  роботи по виготовленню генерального плану с-ща Семенівка на суму 313,550 тис.грн.

 

Земельні відносини

 

Станом на 01.07.2018 року територія Семенівської селищної ради (ОТГ) становить 27199,8 га, із них - 23604,7 га земель сільськогосподарського призначення.

За період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року відділом земельних відносин Виконавчого комітету Семенівської селищної ради на особистому прийомі було прийнято більше 560 громадян (а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року» на особистому прийомі прийнято більше 230 громадян).

На адресу Семенівської селищної ради, за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року  надійшло письмових заяв від фізичних осіб та клопотань від юридичних осіб в кількості 360 осіб (а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року» письмових заяв від фізичних осіб та клопотань від юридичних осіб надійшло в кількості 290 осіб). По кожному клопотанні та заяві надано відповідь, а, в разі необхідності, розглянуто на постійній комісії з питань аграрної політики, земельних відносин, екології, природокористування та охорони навколишнього середовища  та враховуючи її висновки і рекомендації заслухано на сесії.

За вищезгаданий період сесією Семенівської селищної ради першого скликання по питаннях земельних відносин прийнято рішення, а саме:

1. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, для передачі у власність (користування) на - 87 земельних ділянок, (а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року» на - 39, земельних ділянок), що свідчить про зростання кількості наданих дозволів на виготовлення технічної документації в 2018 році.

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, для передачі у власність (користування) на  - 94 земельних ділянок, а у 2018 році («з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року», на 56 земельних ділянок).

3. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність (користування), з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року  на - 12 земельних ділянок, з яких – 2 учасникам бойових дій, а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року», на 13 земельних ділянок з яких – 3 учасникам бойових дій.

4. Про затвердження проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність (користування), з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року на 1 земельну ділянку, (а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року», на 6 земельних ділянок).

5. Про припинення користування земельними ділянками, з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року на 43 земельних ділянок, (а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року»), на 14 земельних ділянок.

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року на  – 6 земельних ділянок, (а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року», на 2 земельні ділянки).

Викладене вище свідчить, що об’єм роботи відділу земельних відносин значно виріс  в порівнянні з 2017 роком, та зумовлений приєднанням Веселоподільської, Товстівської, Степанівської та Липнягівської сільських рад.

Також за період з  01.01.2017 р  по 31.12.2017 року:

Відведено і проведено земельні торги на право оренди у формі аукціону на дві земельні ділянки загальною площею  2,5000 га,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості чим залучено додатково  149601,22 грн.

Розроблено та затверджено генеральний план смт. Семенівка, що дало змогу у передачі (наданні) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для міс­тобудівних потреб та зміну цільового призначення землі,  яке відповідає даному генеральному плану.

За період з  01.01.2018 року  по 01.07.2018 року:

Відведено і проведено земельні торги на право оренди у формі аукціону на земельну ділянку площею  0,4 га,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості чим залучено додатково  20714 грн.

На даний час у сфері земельних відносин ведеться робота, щодо формування земельних ділянок для створення громадських пасовищ на території Семенівської селищної ради. Ведеться робота щодо відведення земельної ділянки  для будівництва амбулаторії сімейної медицини в с. Веселий Поділ, відведення земельної ділянки  для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на земельні ділянки загальною площею 27 га, відведення земельної ділянки, для розширення кладовища в селищі Семенівка (мікрорайон Доба). Також ведеться робота щодо реєстрації земель сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність Семенівської селищної ради, та робота  щодо формування земельних ділянок для передачі в оренду через земельні торги у формі  аукціону. 

    За звітний період Семенівською селищною радою з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року укладено 32 договори оренди землі на загальну площу – 36,5 га, що зумовило надходження до місцевого бюджету в сумі 582 983 грн. орендної плати, а у 2018 році «з 01.01.2018 року по 01.07. 2018 року», укладено 14 договорів оренди землі на загальну площу – 11,89 га, що зумовило надходження до місцевого бюджету в сумі 196 000 грн. орендної плати.

 

Бюджетно-фінансова діяльність

 

Дохідна частина бюджету Семенівської селищної ради за 2017 рік по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених планових показниках у сумі 28333,1 тис.грн., фактично виконана в сумі 28533,4 тис. грн, що становить 100,7 % до плану. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 23789,9 тис. грн. або на 52,9%.

Найбільшими джерелами наповнення власних доходів загального фонду бюджету Семенівської селищної ради за  2017 рік є:

 • податок та збір на доходи фізичних осіб – 51,4% питомої ваги;
 • плата за землю – 21,9% питомої ваги;
 • єдиний податок – 10,7 % питомої ваги.

    Міжбюджетних трансфертів загального фонду  надійшло 18690,4 тис. грн. при плані 18813,1 тис. грн., що становить 99,2% до плану.

    Всього надійшло доходів до загального фонду селищного бюджету 47223,8 тис. грн. при плані 47146,2 тис. грн, або 100,2% до плану відповідного періоду.

  Фінансування видатків проводилося згідно кошторисних призначень, в межах фактичних надходжень та залишку коштів на початок року. За відповідний період проведено касових видатків по загальному фонду на суму 43198,3 тис. грн, з них:

- органи місцевого самоврядування – 5749,9 тис. грн., що становить 13,2% від загальної суми видатків;

- освіта – 9403,5 тис. грн., що становить 21,5% від загальної суми видатків;

- інші видатки на соціальний захист населення – 467,0 тис. грн., що становить 1,7 % від загальної суми видатків;

- культура – 191,6 тис. грн., що становить  0,4 % від загальної суми видатків;

- благоустрій селища – 3078,8 тис. грн., що становить 7,1 % від загальної суми видатків;

- комунальне підприємство – 3861,6 тис. грн., що становить 8,8 % від загальної суми видатків;

- інші субвенції – 15607,3 тис. грн., що становить 36,1 % від загальної суми видатків;

- інші видатки – 4838,6 тис. грн. що становить 11,2 % від загальної суми видатків.

За звітній період поточного року із суми видатків загального фонду направлено:

-   на заробітну плату з нарахуваннями – 10367,2 тис. грн.;

-  медикаменти – 5,0 тис. грн.;

-   на продукти харчування – 621,2 тис. грн.;

-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв  – 1951,0 тис. грн.

Залишок коштів на котловому рахунку станом на 01.01.2018 року :

 •  загального фонду склав 1357,1 тис. грн.;
 • фонду охорони навколишнього середовища  склав 55,2 тис. грн.;
 • іншої субвенції склав 171,6 тис. грн.;
 • єдиного податку склав 35,1 тис. грн.

Власні надходження по спеціальному фонду за  2017 рік становлять 258,9 тис. грн., по натурвиплаті 12780,6тис.грн. та бюджету розвитку 8659,6тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 21674,5 тис. грн.

Із загальної суми видатків спеціального фонду направлено на фінансування:

- органів місцевого самоврядування – 833,6 тис.грн.

- освіта – 10623,5 тис. грн;

- благоустрій селища – 305,2 тис. грн.;

- комунальне підприємство – 82,4 тис. грн;

- культура – 3,1 тис. грн;

- видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 3046,0 тис. грн.

- інші субвенції  – 1317,0 тис. грн.

- інші видатки  – 5463,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Зобов’язань взятих без відповідних бюджетних асигнувань немає. Поточних рахунків, відкритих в інших установах банків немає. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями на неї, продуктам харчування та енергоносіям відсутня.

Доходна частина бюджету Семенівської селищної ради за І півріччя 2018 року по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених планових показниках у сумі 19378,5тис.грн., фактично виконана в сумі 19840,3 тис. грн, що становить 102,4 % до плану. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 6865,4 тис. грн.

Найбільшими джерелами наповнення власних доходів загального фонду бюджету Семенівської селищної ради за І півріччя 2018 року є:

 • податок та збір на доходи фізичних осіб – 51,0 % питомої ваги;
 • плата за землю – 23,3% питомої ваги;
 • єдиний податок – 15,9 % питомої ваги.

    Міжбюджетних трансфертів загального фонду  надійшло 19634,9 тис. грн. при плані 19634,9 тис. грн., що становить 100,0%.

    Всього надійшло доходів до загального фонду селищного бюджету 39475,2 тис. грн. при плані 39013,3 тис. грн, або 101,2% до планів звітного періоду.

Фінансування видатків проводилося згідно кошторисних призначень, в межах фактичних надходжень та залишку коштів на початок року. За відповідний період проведено касових видатків по загальному фонду на суму 39216,0 тис. грн, з них:

- органи місцевого самоврядування – 6562,2 тис. грн., що становить 1,8% від загальної суми видатків;

- освіта – 17767,3 тис. грн., що становить 45,3% від загальної суми видатків;

- інші видатки на соціальний захист населення – 920,9 тис. грн., що становить 2,3 % від загальної суми видатків;

- культура – 996,9 тис. грн., що становить  2,5 % від загальної суми видатків;

- благоустрій селища – 1502,8 тис. грн., що становить 3,8 % від загальної суми видатків;

- комунальне підприємство – 1695,8 тис. грн., що становить 4,3 % від загальної суми видатків;

- інші субвенції – 14993,0 тис. грн., що становить 38,7 % від загальної суми видатків;

- інші видатки – 5222,9 тис. грн. що становить 13,3 % від загальної суми видатків.

За звітній період поточного року із суми видатків загального фонду направлено:

-   на заробітну плату з нарахуваннями – 5183,7 тис. грн.;

-  медикаменти – 3,9 тис. грн.;

-   на продукти харчування – 383,1 тис. грн.;

-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв  – 2146,0 тис. грн.

Залишок коштів на котловому рахунку станом на 01.07.2018 року:

 • загальному фонду склав 965,7 тис. грн.;
 • фонду охорони навколишнього середовища  склав 7,9 тис. грн.;
 • іншої субвенції склав 171,6 тис. грн.;
 • єдиного податку склав 28,5 тис. грн.

Власні надходження по спеціальному фонду за І півріччя 2018 року становлять 296,5 тис. грн., по натурвиплаті 3863,0тис.грн. та бюджету розвитку 355,0тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали       4436,0 тис. грн.

Із загальної суми видатків спеціального фонду направлено на фінансування:

- органів місцевого самоврядування – 3937,1 тис.грн.

- освіта – 225,3 тис. грн;

- благоустрій селища – 11,7 тис. грн.;

- комунальне підприємство – 67,8 тис. грн;

- культура – 3,3 тис. грн;

- видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 74,9 тис. грн.

- інші субвенції  – 35,0 тис. грн.

- інші видатки  – 80,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Зобов’язань взятих без відповідних бюджетних асигнувань немає. Поточних рахунків, відкритих в інших установах банків немає. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями на неї, продуктам харчування та енергоносіям відсутня.

 

Розвиток освітньої мережі громади

 

Комунальні заклади дошкільної освіти

 

В  Семенівській селищній громаді  функціонує  5  комунальних  закладів дошкільної освіти, в яких виховується 163 дитини.  Вартість утримання  одного дошкільника  в КЗДО на рік складає – 14625 грн., вартість харчування у розрахунку на один день на одну дитину становить 27 грн. Кількість  педагогічних працівників  та обслуговуючого персоналу - 75  осоіб,  річний фонд заробітної плати  - 2615,8 тис.грн.

       Постійна увага приділяється поліпшенню матеріальної бази дитячих закладів. Так, на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти витрачено протягом І півріччя 2018 року 246,1 тис.грн.

 

Заклади загальної середньої освіти

 

На території громади функціонують 6 закладів загальної середньої освіти, з них: два навчально-виховні  комплекси -  Семенівський  НВК №1 імені М.М.Хорунжого, Семенівський НВК № 2, Веселоподільська та Степанівська школи І – ІІІ ступенів; Паніванівська та Товстівська школи І – ІІ ступенів, в яких навчається 1040 учнів.

Семенівською селищною радою протягом 2017 року надано субвенції районному бюджету для  Відділу освіти, молоді та спорту Семенівської РДА – 914,90 грн, в т.ч:

підвезення учнів, харчування дітей, утримання підвідомчих установ, харчування в пришкільних майданчиках, художня студія Семенівського НВК

№ 2, комунальні видатки (водопостачання).

Семенівською селищною радою протягом І півріччя 2018 року надано субвенції районному бюджету для  Відділу освіти, молоді та спорту Семенівської РДА – 2169,8 тис. грн, в т.ч:

 • 527,8 тис.грн. для утримання Будинку Дитячої та юнацької творчості;
 • 1642,00 тис.грн. для утримання протягом січня – березня 2018 року 4 шкіл громади.

Функціонування закладів позашкільної освіти

 

                З січня 2018 року на баланс Семенівської селищної ради прийнято Міжшкільний навчально-виробничий комбінат в якому навчається в 9 групах 122 учні. На  утримання МНВК протягом І півріччя 2018 року витрачено 617,4 тис.грн.

З березня 2018 року на баланс Семенівської селищної ради прийнято на баланс Дитячу юнацьку спортивну школу в якій навчається в 15  навчально-тренувальних групах 274 учнів, з видів спорту: волейбол, футбол, міні-футбол, теніс настільний, гирьовий спорт, боротьба дзюдо. На утримання МНВК протягом І півріччя 2018 року витрачено 194,6 тис.грн.

 

Культура

Селищна рада   також не стоїть осторонь підтримки та розвитку культури.  Жоден культурно-масовий захід в нашому селищі не проводиться без концертних програм та за підтримки селищної ради.

З січня 2018 року на балансі Семенівської селищної ради перебуває 8 сільських будинків культури в штаті яких працює 17 працівників.

Всебічну підтримку Семенівська селищна рада надає таким колективам як: народний аматорський фольклорний колектив «Криниця», зразковий хореографічний колектив «Фурор», народний фольклорний аматорський колектив «Журавка», народний фольклорний аматорський колектив «Подоляни», аматорська студія «Веселка», народний вокальний  колектив «Резонанс».

З метою залучення всіх категорій та верств населення до відзначення державних свят, проведення соціально-культурних заходів, збереження історичних, національних традицій, вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів-афганців, пенсіонерів діє Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади смт. Семенівка, здійснення представницьких та інших заходів на 2017 – 2020 роки.

Традиційними стало проведення  ряду заходів, а саме:

-  Обласного «Свята Веселої Мудрості».

-  фестивалю народних колективів  «Новорічна коляда»

- відзначення Міжнародного жіночого Дня 8 Березня;

- відзначення Дня Перемоги:

- відзначення Міжнародного Дня захисту дітей;

- відзначення  Дня молоді;

- відзначення Дня фізкультури та спорту;

- відзначення Дня Незалежності України;

- відзначення Дня людей похилого віку.

                Започатковано проведення щорічного огляду творчих колективів клубних закладів громади «Весняні передзвони».

                Проводяться заходи з нагоди професійних свят.

Крім того, надано субвенції районному бюджету, зокрема, Сектору культури та туризму Семенівської РДА – 1064,87 тис. грн.,  в т.ч.:

 • Семенівський  районний музей – 71,886 тис.грн;
 • Семенівська дитяча музична школа – утримання та  реалізація програми «Питна вода Полтавщини - 962,984 тис.грн.

Спорт

 

З метою популяризації здорового способу життя, розвитку та підтримки масових видів спорту в Семенівській громаді постійно проводяться різноманітні  заходи. Зокрема змагання та турніри з таких видів спорту: волейболу, шахів та шашок, настільного тенісу, футболу, міні-футболу. Футбольною командою  «Семенівка» взято у чемпіонаті області з футболу разом з дублюючим складом.

Семенівською селищною радою надано субвенцію районному бюджету на утримання  Семенівського КПФСТ «Колос» - у 2017 році - 86,9 тис. грн., у першому півріччі 2018 року -  47,8 тис. грн.

 

 

Соціальний захист

 

Семенівською селищною радою протягом року  надавалися  одноразові матеріальні допомоги  учасникам АТО, воїнам інтернаціоналістам, інвалідам, дітям сиротам, важко хворим громадянам, малозабезпеченим на загальну суму:

в 2017 році -  467,0 тис.грн. 

в 2018 році -  233,8 тис.грн.

Надано субвенцію районному бюджету для Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської РДА:

 • в 2017 році – 1394,30 тис.грн., в т.ч.:
 • утримання установи – (1394,30 тис.грн заробітна плата та нарахування соціальних працівників).
 • в 1 півріччі 2018 року - 1453,8 тис.грн.

Надано субвенцію районному бюджету для Семенівського Районного центру соціальних служб для молоді в 2017 році – 211,4 тис. грн  на утримання фахівців із соціальної роботи.

В січні 2018 року в апараті Семенівської селищної ради створено Відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді. З початку 2018 року до відділу  надійшло 146 повідомлень про дитину, сім’ю, особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Фахівцями із соціальної роботи проведено 144 початкових та комплексних оцінок потреб сімей. За їх  висновками, на облік поставлено 141 сім’ю, під соціальний супровід взято 51 родину, 90 – отримують послуги за карткою обліку роботи з сім’єю. Складено 160 актів обстеження матеріально-побутових умов. Здійснено 104 перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини. За 9 місяців 2018 року працівниками відділу організовано та проведено 125 інформаційно-просвітницьких заходів.

Надано субвенцію районному бюджету для Управління соціального захисту Семенівської райдержадміністрації:

 • в 2017 році - 151,00 тис. грн. для відшкодування пільг;
 • в І півріччі 2018 року – 273,9 тис.грн для відшкодування пільг. 

 

Охорона здоров’я

 

                Надано субвенцію районному бюджету для КЗ Семенівський ПМСД

в 2017 роц і– 46,4 тис. грн., в т.ч. для:

 • придбання медикаментів для ФАПів – 24,00 тис.грн.,
 • придбання імуноглобуліну – 10,0
 • придбання медикаментів для лікування орфанних захворювань та післяопераційної реабілітації – 12,4 тис.грн.

в 2018 році– 187,8 тис. грн., в т.ч. для:

 • 184,1 медикаменти

3,7 доплата до заробітної плати фельдшеру с. Новоселиця

Надано субвенцію районному бюджету для Семенівської центральної районної лікарні

В 2017році -  48,00 тис. грн.

В І півріччі 2018 року – 128,309 тис.грн., в т.ч.:

 • 40,00 тис.грн. на придбання медичних матеріалів;
 • 88,309 тис.грн. на придбання інсуліну.

Благоустрій  громади

 

З метою покращення ситуації з вивезенням сміття, контролю за насадженнями, прибиранням снігу в зимовий період та іншого благоустрою громади в лютому 2017 року створено Комунальне підприємство «Благоустрій» директором якого призначено Качан О.М.

На утримання КП «Комунпобутсервіс» та КП «Благоустрій» виділено дотацію з місцевого бюджету 

в 2017 році в сумі 3861,58 тис.грн.

в 2018 році в сумі 1695,838 тис.грн.

За ініціативою  селищної ради було проведено ряд суботників по прибиранню території селища: паркова зона, центральні вулиці селища, облаштовані  дитячі майданчики. Проведено значний  обсяг робіт по розчистці території парку ім. Глібова. Постійно виконуються роботи по наведенню порядку на кладовищах об’єднаної громади.

 

       На закінчення  дякую  моїй команді, виконавчому комітету,  депутатам  селищної ради, керівникам  підприємств, установ та організацій,  громадським організаціям, всім  жителям  нашої громади, хто  підтримував  і допомагав  селищній раді у  виконанні  заходів  по соціально-економічному розвитку , хто не словами, а справами  доводив  свою небайдужість  до  становлення і  розвитку    нашої громади.  

                             

Сподіваюсь на  подальшу  співпрацю  і  взаєморозуміння  з кожним жителем, активність  і свідомість  громадян.

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь