Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

Встановлення опіки та піклування

Фото без опису

Встановлення опіки та піклування - влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів.

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених частинами 3,4 статті 60 Цивільного кодексу України.

  

ОСОБА, ЯКА МОЖЕ БУТИ ОПІКУНОМ, ПІКЛУВАЛЬНИКОМ ДИТИНИ

Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. При встановленні опіки, піклування перевага надається особі,  яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, її можливостей виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.

У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 

 

НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОПІКУНАМИ, ПІКЛУВАЛЬНИКАМИ ОСОБИ:

 • визнані    в   установленому   порядку   недієздатними   або   обмежено дієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були   усиновлювачами,   опікунами,   піклувальниками,   прийомними    батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
 • були засуджені  за  злочини  проти  життя  і  здоров'я,  волі, честі  та   гідності,  статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • перебувають  на  обліку  або  на  лікуванні у психоневрологічному  чи  наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждають  на хвороби,  перелік  яких затверджений  МОЗ  щодо  осіб,  які  не можуть бути усиновлювачами;
 • є особами  з  інвалідністю  I і II групи, які  за  висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;
 • проживають  на спільній  житловій  площі  з членами сім'ї,  які мають розлади  здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на виховання.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Рішення про встановлення опіки, піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади у місячний строк після подання заяви і документів, зазначених у пункті 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами).

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • копію паспорта;
 • висновок   про  стан  здоров'я  заявника,  складений  за  формою  згідно  з  додатком   5вищезазначеного Порядку;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку   про   наявність   чи   відсутність  судимості   для   кожного   заявника,  видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 • письмову  згоду  всіх  повнолітніх  членів  сім'ї,  що  проживають  разом  з  особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.

 

Відповідно до пункту 39 постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину) в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Родичі, в яких проживає  дитина-сирота  або  дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування, курс навчання не проходять.

ПРАВА ОПІКУНА, ПІКЛУВАЛЬНИКА:

 • самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
 • вимагати  повернення  дитини  від будь-якої  особи,  яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 • давати згоду на усиновлення підопічного;
 • самостійно здійснювати витрати, необхідні  для  задоволення  потреб  підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
 • представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

ОБОВ’ЯЗКИ ОПІКУНА, ПІКЛУВАЛЬНИКА:

 • виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовнийрозвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
 • створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 • вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного;
 • щороку з моменту призначення подавати службі у справах дітей за місцем свого

проживання (перебування) висновок про стан здоров’я опікуна, піклувальника, складений за формою згідно з додатком 5  вищезазначеного Порядку.

 

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ОПІКИ, ПІКЛУВАННЯ:

Опіка, піклування припиняється у разі:

 • передачі дитини батькам (усиновлювачам);
 • реєстрації шлюбу;
 • надання дитині повної цивільної дієздатності;
 • смерті опікуна, піклувальника або підопічного.

 

Орган, який встановив опіку, піклування, за заявою особи може звільнити її від здійснення повноважень опікуна, піклувальника, яка розглядається протягом місяця.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суд може звільнити особу від здійснення повноважень опікуна, піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, у тому числі вчинення домашнього насильства стосовно дитини, поміщення дитини до медичного, навчального, виховного закладу, іншого закладу або установи, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у разі, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню опіки, піклування, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора