Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

Положення про комунальну організацію "Семенівська місцева пожежна охорона"

  Положення

про комунальну організацію "Семенівська місцева пожежна охорона",затверджене рішенням другої сесії Семенівської селищної ради восьмого скликання від 24  лютого 2021 року.

 1. Загальні положення
  1. КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕМЕНІВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА» (ідентифікаційний код 41375371) (далі – МПО) є місцевим пожежно-рятувальним підрозділом, утвореним Семенівською селищною радою  (ідентифікаційний код 22538295), заснованим на комунальній власності територіальної громади, для забезпечення місцевої пожежної охорони. У разі атестування МПО у відповідності до законодавства на здатність до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та отримання свідоцтва на право проведення таких робіт, МПО отримує статус комунальної аварійно-рятувальної служби.
  2. МПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Кодексом цивільного захисту України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, рішеннями органу місцевого самоврядування, що його утворили та цим Положенням. З питань організації несення служби,  гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, експлуатації пожежної, аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
  3. МПО створене в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб територіальної громади у виконанні робіт та наданні послуг у галузі пожежної і техногенної безпеки, пожежогасіння та аварійно-рятувальної справи, є неприбутковою організацією, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших не заборонених законодавством джерел, метою діяльності якої не є отримання прибутку.
  4. Установчим документом Комунальної організації «Семенівська місцева пожежна охорона» є дане Положення, яке затверджується рішенням органу місцевого самоврядування, який її утворив, та погоджується з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
  5.  Комунальна організація «Семенівська місцева пожежна охорона» є юридичною особою, набуває права і обов’язки з дня її державної реєстрації,  має печатку із зображенням державного герба України та власним найменуванням, штампи, бланки, реєстраційні та інші рахунки в банківських установах, органах державної казначейської служби України.
  6.  МПО може мати відокремлені підпорядковані підрозділи (місцеві пожежні команди), що утворюються без статусу юридичної особи та діють на підставі Положення про такий підрозділ, затверджений рішенням засновника у встановленому порядку та погодженим з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
  7. МПО має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
  8. МПО у своїй діяльності підпорядковується Семенівській селищній раді, селищному голові, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – керівнику гасіння пожежі або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  9. Залучення МПО до ліквідації пожеж та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням органну місцевого самоврядування за погодженням з територіальним органом ДСНС України у Полтавській області, а також планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для відповідного регіону.
  10.  Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕМЕНІВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА».
  11.  Скорочене найменування українською мовою: СЕМЕНІВСЬКА  МПО.
  12.  Місцезнаходження МПО: 38254, Україна, Полтавська область, Семенівський район,  село Василівка, вулиця Шевченка, будинок №40

                                  

 1. Мета та завдання МПО
  1. Метою та завданнями МПО, як підрозділу місцевої пожежної охорони є:
   1. Захист життя і здоров’я громадян, комунальної, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання  належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах в територіальних межах зони відповідальності.
   2. Забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж.
   3. Гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.
   4. Охорона від пожеж об’єктів та територій за договорами.

Надання платних послуг відповідно до законодавства.

   1. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно до отриманої ліцензії.
   2. Виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж та загибелі людей на них, мінімізацію наслідків таких пожеж шляхом проведення агітаційно-масової та роз’яснювальної роботи.
   3. Інформування територіального органу ДСНС України у Полтавській області та органів місцевого самоврядування про факти виникнення пожеж, порушення вимог правил пожежної безпеки.
   4. Здійснення інших функцій, в тому числі функцій протипожежної служби цивільного захисту, функцій оперативно-чергової служби у відповідності до завдань, визначених у положенні про відповідну місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області у різних режимах її функціонування як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.
  1. Метою та завданнями МПО, як комунальної аварійно-рятувальної служби (у разі отримання такого статусу) є:
   1. Аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.
   2. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.
   3. Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населення і територій.
   4. Подання органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки.
   5. Невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень пожежної та техногенної безпеки.
   6. Захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій і катастроф.
   7. Забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням.
   8. Пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів.
   9. Ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів.
   10. Контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
   11. Участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах і територіях, що ними обслуговуються.
   12. Організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів,  розроблення та виробництво їх окремих зразків.
   13. Участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
   14.  Здійснення інших функцій, в тому числі функцій аварійно-рятувальної служби цивільного захисту у відповідності до завдань, визначених у положенні про відповідну місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області у різних режимах її функціонування як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.
 1. Права та обов’язки МПО
  1. МПО для виконання покладених на неї завдань має право:
   1. Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж інші пожежно-рятувальні підрозділи відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням органну місцевого самоврядування за погодженням з територіальним органом ДСНС України у Полтавській області, а також планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для відповідного регіону, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях.
   2. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС.
   3. Безперешкодного доступу персоналу МПО до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширення вогню, виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС та гасіння пожеж.
   4. Вимагати під час гасіння пожежі:

від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з  гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають  персоналу МПО виконувати поставлені завдання;

від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

   1. Проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж документування,  кіно- та відео зйомку, фотографування і звукозапис.
   2. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.
   3. Використовувати в установленому порядку засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків НС та пожеж, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території.
   4. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі.
   5. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.

3.2.  До обов’язків МПО належать:

 3.2.1. Організація функціонування МПО у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.

3.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

3.2.3. Участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об'єктів на території громади.

3.2.4. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки.

3.2.5. Виконання пожежно-рятувальних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащується МПО (у разі наявності таких засобів та проходження відповідної підготовки персоналом).

3.2.6. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу МПО для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та НС.

3.2.7. Створення резерву персоналу з метою оперативного комплектування штатних посад МПО.

3.2.8. Забезпечення збереження інформації про об'єкти суб'єктів господарювання, що стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків.

3.2.9. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України.

3.2.10. Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної, податкової і статистичної звітності, дотримання бюджетного законодавства.

 

 

 1. Майно та фінансування МПО
  1. Майно МПО становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.
  2. Майно МПО використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3. Джерелами формування майна МПО є майно:

4.3.1. Передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, територіального органу ДСНС.

4.3.2. Придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4.3.3. Передане підприємствами, що знаходяться на території громади.

4.3.4. Отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних).

4.3.5. З інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         4.4. Джерелами фінансування МПО є кошти:

4.4.1. Місцевого бюджету.

4.4.2. Дольової участі декількох громад.

4.4.3. Підприємств, установ і організацій, отримані МПО у встановленому порядку за аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об'єктів та територій, договорів про надання платних послуг відповідно до затвердженого Переліку, договорів про охорону від пожеж об’єктів та територій, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно до отриманої ліцензії, інших договорів.

4.4.4. Отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб.

4.4.5. Державного фонду регіонального розвитку.

4.4.6. Цільової субвенції на інфраструктурний розвиток об'єднаних територіальних громад.

4.4.7. З інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

         4.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

    4.6. Оплата праці персоналу МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства.

        4.7. МПО здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.

         4.8. Збитки, завдані МПО у результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

       4.9. Забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), персоналу МПО (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних осіб.

     4.10. Транспортні засоби МПО із кольорографічними позначеннями, світловою та звуковою сигналізацією (за наявності спеціальних дозволів) належать до категорії оперативних транспортних засобів.

 

 

 1. Управління (керівництво) МПО
  1. МПО очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням селищного голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня та звільняється з посади, відповідно  до законодавства про працю, розпорядженням селищного голови.

Претендент на посаду начальника МПО повинен мати вищу освіту за напрямком пожежна безпека, цивільний захист, рятувальна справа. Допускається призначення на посаду начальника  громадян, що мають вищу освіту не за фахом, після проходження спеціальної підготовки в учбових пунктах (центрах) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

  1. Начальник МПО може  мати заступників, кількість і функціональне спрямування яких визначається у структурі та штатному розписі.

         3. У разі відсутності начальника МПО його обов'язки виконує заступник начальника МПО або інша особа на підставі розпорядження селищного голови.

 

6. Начальник МПО

6.1. Здійснює керівництво МПО, забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно- та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за МПО майна, збереження життя та здоров'я персоналу.

6.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на МПО завдань і функцій, організацію та результати її діяльності.

6.3. Представляє МПО в органах влади та самоврядування, діє без доручення від імені МПО у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення персоналу МПО.

6.4. В межах компетенції організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів.

6.5. Здійснює планування роботи МПО.

6.6. Звітує перед місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування про виконання покладених на МПО завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності МПО, а також про притягнення до відповідальності персоналу, винного у допущених порушеннях.

6.7. Здійснює добір і забезпечує організацію роботи з комплектування МПО кваліфікованим персоналом, формує кадровий резерв.

6.8. Організовує роботу та забезпечує взаємодію з територіальним органом ДСНС України у Полтавській області щодо питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу МПО, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.

6.9. Забезпечує належні умови персоналу МПО для виконання покладених на нього обов'язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в службових приміщеннях та на території МПО.

6.10. Забезпечує виконання персоналом МПО заходів безпеки праці під час несення служби, виконанні пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС.

6.11. Вносить пропозиції місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо покращення матеріально-технічного забезпечення МПО.

      6.12. Проводить огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.

6.13. Видає накази та дає доручення, обов'язкові для виконання персоналом МПО, контролює їх виконання.

6.14. Здійснює особистий прийом громадян.

6.15. Проводить службові розслідування та приймає рішення стосовно персоналу МПО відповідно до трудового законодавства України.

6.16. Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції до кошторису, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання МПО.

6.17. Забезпечує дотримання персоналом МПО законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

6.18. Забезпечує взаємодію МПО з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

6.19. Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою персоналу з їх ліквідації.

6.20 Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, який бере участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС.

6.21. Вносить пропозиції місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо організаційно-штатної структури МПО, фінансово-господарських та інших питань, які сприяють вдосконаленню і підвищенню рівня праці та соціального захисту персоналу.

6.22. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування територіального органу ДСНС України у Полтавській області про виникнення НС і пожеж.

6.23. Укладає та розриває трудові угоди з персоналом.

6.24. Надає всі види відпусток, передбачені законодавством, персоналу МПО.

6.25. Бере участь у розгляді місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування питань пожежної, техногенної безпеки, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та питань, пов'язаних із діяльністю МПО.

6.26. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

 

         7. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії персоналу МПО

7.1. Працівники МПО реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

7.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку персоналу МПО регулюються законодавством України про працю.

7.3. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.

7.4. Соціальні потреби персоналу МПО, поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників та членів їхніх сімей вирішуються органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби територіальної громади.

7.5. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством. Чергові зміни МПО працюють цілодобово.

7.6. Правові та соціальні гарантії персоналу забезпечуються згідно із законодавством.

7.7. Персонал підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов'язків, згідно з чинним законодавством. Працівники МПО (за рішенням засновника) можуть бути застраховані понад норми, визначені Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», у порядку і розмірах, передбачених Кодексом цивільного захисту України.

7.8. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

              

 

         8. Ліквідація і реорганізація МПО

8.1. Припинення діяльності МПО здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування чи їх правонаступника, або за рішенням суду.

 8.2. Ліквідація МПО проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

 8.3. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення
МПО активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 

8.4. У разі ліквідації та реорганізації МПО, персоналу, який вивільняється, гарантуються його права згідно з трудовим законодавством України.

 

 

         9. Порядок внесення змін до Положення

         Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється органом місцевого самоврядування, який утворив та утримує МПО, за погодженням з Головним управлінням ДСНС України у Полтавській області.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора